Dalam menjalankan chip IC mikrokontroler ISP MCS-51 memerlukan komponen elektronika pendukung. Rangkaian yang paling sederhana hingga rangkaian mikrokontroler dapat bekeja dikenal dengan nama sistem minimun. Dalam sistem ini terdapat beberapa komponen yang diperlukan antara lain :

  1. Chip IC mikrokontroler ISP MCS-51
  2. Kristal   (mak 24 MHz)
  3. Kapasitor (33 pF 2 buah, 10 µF/16V 1 buah)
  4. Resistor 10 KΩ

Dengan komponen tersebut maka mikrokontroler telah memenuhi standar operasi dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Komponen-komponen tersebut kemudian dirangkai seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

PORTGambar 1. Rangkaian sistem minimum MCS-51.

Pada sistem minimum ISP MSC-51 pin P1.5, P1.6, dan P1.7 digunakan pula untuk gerbang pengisian. Untuk melihat hubungan kaki-kaki ini dengan komputer dapat dilihat pada AEC-ISP.exe pada menu Show schematic. Pin-pin tersebut digunakan selama pengisian saja dan setelah file.HEX masuk pada mikrokontroler, kabel yang menghubungkannya ke komputer dapat dicabut atau tetap terpasang pada pin jika pin yang bersangkutan tidak digunakan. Tabel 1 menunjukkan hubungan antara komputer dan mikrokontroler.

tabel ISP

Tabel 1 Hubungan pin ISP-MCS-51 dengan pin LPT1 komputer